torsdag 13. september 2012

Morgenstjernevin – kunsten å omsorgsfullt svimeslå en mann


Morgenstjernebær (Luciferum conspicua)  vokser blant rognebær på trær som er angrepet av rognerust. Det er en helt egen art som ikke sorterer under verken planter eller sopp, men er en silisumbasert livsform som man antar har utenomjordisk opphav.
Fordi de henger høyt oppe blant så vidt uspiselige bær, er det stort sett bare fugler og dagdrivere som legger merke til dem.


 Siden det er særdeles uappetittelig, har det sjelden falt noen inn å spise dette bæret, noe som heller ikke ville gitt annen effekt enn et leit mageonde. Bruker man imidlertid morgenstjernebær til å legge vin, stiller saken seg ganske annerledes.

Morgenstjernevin skiller seg fra alle andre kjente væsker ved at den virker radikalt forskjellig på kvinner og menn.*
Kvinner merker ingen effekt av vinen uansett hvilken mengde de inntar, utover det at den slukker tørsten, og de rapporterer at den har en emmen og ubehagelig smak.
Menn derimot finner morgenstjernevin uhyre velsmakende, noe som er nærmest bortkastet tatt i betraktning at de aldri rekker å drikke mer enn to slurker før de segner om i dyp søvn.

En mann som inntar morgenstjernevin er i gjennomsnitt bevisstløs i 10 dager, og ligger paralysert med et fredelig og vennlig uttrykk i ansiktet. Han fortsetter å puste, men er ikke til bry med andre kroppsfunksjoner, og han trenger verken mat eller drikke. Når han våkner er han uthvilt og fornøyd og har et varmt og lekent glimt i øynene. Han har ingen formening om hvor lenge han har vært utslått, men mange betegner det som ”en uvanlig deilig middagslur”.

Morgenstjernevinen har vært ettertraktet i de ekstremt smale kretsene hvor den har vært kjent. Å sanke morgenstjernebær er en møysommelig oppgave fordi de er få, og vinen er derfor sjelden og eksklusiv.


*Vinen er enda ikke prøvd ut i kontrollerte studier på personer med kjønnskromosomavvik eller kjønnsopererte, men det er ingenting som tyder på at virkningen av vinen kommer an på kjønn som sosial konstruksjon, men heller at den er biologisk fundert og knyttet opp mot Y-kromosomet.

1 kommentar: