torsdag 4. mars 2010

Mad dog

Akkurat i dag er jeg glad for at jeg ikke anser det for å være min kampsak hvem som skal hoppe først i Holmenkollbakken. Ingenting som blir sagt om den saken kan lage så mye som en rykning i mitt tålmodige smil.
Det som derimot plager meg er at Jan Fredrik Karlsen (sic!), denne infantile, hyperaktive og tilsynelatende tilbakestående personen, har fått et eget program på tv der han skal bedrive practical jokes mot andre såkalte kjendiser. (Legg merke til den avanserte samfunnskritikken hvor jeg kaller Petter Pilgaard en såkalt kjendis, og på den måten ikke anerkjenner ham som det mennesket han ønsker å være.) Jeg håper noen kidnapper, piner og latterliggjør de som kom opp med denne forkvaklede idéen, og jeg håper også at noen (fortrinnsvis pollitikera) tar ansvar og skåner den norske befolkninga fra å bli eksponert for Jan Fredrik Karlsen på tv bortsett fra som ren skremselspropaganda i forbindelse med kampanjer mot bruk av humor som tortur i krig.

For et nivå det var på denne riksraljeringen, du!

1 kommentar: